MICROSOFT WORD KELİME İŞLEMCİ

MICROSOFT WORD KELİME İŞLEMCİ

Microsoft Word programı gelişmiş bir kelime işlemcidir. Bu programda doküman, tez, kitap hazırlamak için gerekli tüm işlevleri bulabilirsiniz. Word’de hazırlanan belgeler bilgisayara “doc” uzantısı ile kaydedilirler. Word programı aynı anda birden fazla belge ile çalışmanıza olanak sağlar.  Microsoft Word‘de varsayılan sayfa yapısı olarak A4 ebatlarında bir kağıdı dikey olarak kullanır. Bu kağıdın alt-üst-sağ-sol etraflarında 2,5 cm‘lik bir boşluk vardır. Bu boşluklar ve kağıt boyutları istenildiği takdirde değiştirilebilir. Microsoft Word ile yazı yazarken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.

1. Word ile çalışırken ancak yeni bir paragrafa geçmek için enter tuşu kullanılır. Bir satır dolduğunda alt satıra geçmek için kesinlikle enter tuşunu kullanmayın. Word satırın dolduğunu kendisi anlar ve yeni bir alt satıra otomatik olarak geçer. 

2. Karakter arasında birden fazla boşluk bırakmak için boşluk tuşu kullanmayın. Bunun yerine tab tuşunu kullanın. 

3. Klavyeden bir tuşa bastığımızda karakter, imlecin bulunduğu yerde çıkar.

4. Belge içerisinde herhangi bir yerde düzenleme yapmak için imleci istediğimiz yere getirmeliyiz.

Bu işlemi yapmak için mouse’u kullanabileceğimiz gibi klavyedeki yön tuşlarını, home, end, page up ve page down tuşlarını kullanırız. Ayrıca imleci hareket ettirmek için control tuşu da kullanılabilir. Daha önceden yazılmış herhangi bir metinin biçimini değiştirmek için kesinlikle o metin seçilmeli ve daha sonra değiştirme işlemi yapılmalıdır. Metin üzerinde hareket Sol Ok Bir imleç sola Sağ Ok Bir imleç sağa Yukarı Ok Bir satır yukarı Aşağı Ok Bir satır aşağı Page Up Bir ekran yukarı Page Down Bir ekran aşağı Ctrl+Sol Ok Bir soldaki kelime başına  Ctrl+Sağ Ok Bir sağdaki kelime başına  Home Satır başı End Satır sonu Ctrl+Home Metin başına Ctrl+End Metin sonuna  Belgeleri Kaydetmek Microsoft Word’de hazırladığımız belgelere ileriki bir tarihte de ulaşabilmek ve kalıcı olarak bilgisayarımızda saklamak için Dosya-Kaydet (File-Save) komutu verilir. Bu komutu ilk kez verdiğimizde karşımıza bir pencere gelir. Gelen pencerede Kayıt Yeri (Save In) adlı kısımla belgemizi kaydetmek istediğimiz sürücü veya klasörü seçeriz. Daha sonra Dosya Adı (File Name) adlı kısma belgemize vermek istediğimiz ismi gireriz. Eğer istersek Kayıt Türü (File Type)adlı kısımdan belgemizi farklı bir türde kaydedilmesini sağlayabiliriz. Microsoft Word’un varsayılan seçeneği Word Belgesi’dir. Bir dosya bir kez kaydedildikten sonra yani bir belgeye bir isim atandıktan sonra tekrar kaydet komutunu verdiğimizde bu pencere tekrar karşımıza çıkmaz, bundan sonra vereceğimiz kaydet komutu ile varolan belgenin üzerine otomatik kayıt yapılır. Belgeler kaydedilirken eğer istenirse kayıt penceresinde bulunan Seçenekler (Options) adlı düğmeciğe tıklayarak belgeye şifre verilebilir. Belgeleri Farklı Kaydetmek Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir isimle kaydetmek için Dosya-Farklı Kaydet (File-Save As) komutu verilir. Belge yeni bir isimle kaydedilirken eski belge zarar görmez. Kayıtlı Belgeleri Açmak  Daha önceden bir isim verilerek bilgisayara kaydedilmiş belgeleri açmak için yapılan bu işlem Dosya-Aç (File-Open) menüsü ile gerçekleştirilir. Bu komut verildikten sonra karşımıza gelen pencerede Bak (Look In) adlı kısımdan belgenin kayıtlı olduğu sürücü veya klasör seçilir. Bu işlemden sonra aşağıdaki listede seçili olan sürücü veya klasör içerisinde bulunan dosyaların listesi gelir. Buradan uygun olan dosya seçilerek Aç (Open) düğmeciğine basılır. Belgeleri açmanın bir diğer yolu ise Word’de çalışılan en son 4 (dört) dosyanın adı Dosya (file) menüsünün altında gösterilir. Eğer burada istediğimiz dosya var ise buna tıklayarak belgeyi açabiliriz.  Yeni Bir Belge Açmak Word’de yeni bir çalışma yapmak için yeni temiz bir sayfaya ihtiyaç duyarız. Yeni bir sayfa açmak için Dosya-Yeni (File-New) komutu verilir. Bu komuttan sonra gelen pencerede Boş Belge (Blank Document) seçilerek yeni bir sayfa açılabilir. Eğer istersek Word’de bulunan hazır şablonlardan birini seçerek istediğimize uygun bir sayfa seçebiliriz. Bu sayede en baştan bir sayfa hazırlamak yerine varolan hazır bir sayfa üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak istediğimize ulaşabiliriz. Belgeleri Kapatmak Bir belge ile işimiz bittiğinde o belgeyi kapatma ihtiyacı duyarız. Word’de aktif olan belgeyi kapatmak için Dosya-Kapat (File-Close) komutunu veririz. Eğer bu belge içerisinde kaydedilmemiş bir değişiklik var ise Microsoft Word bir mesaj penceresi ile bizi uyarır ve değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğimizi sorar. Bu soruya Evet (Yes) veya Hayır (No) yanıtı vererek belgeyi kaydederek veya kaydetmeden kapatabiliriz. Eğer İptal (Cancel) düğmeciğine basarsak kapatma işlemini iptal eder. Birden Fazla Belge ile Çalışmak Microsoft Word birden fazla belge ile çalışmamıza izin verir. Aynı anda birçok belge açabiliriz. İstediğimiz belge ile çalışabilmek için Pencere (Windows) menüsüne tıklarız. Bu menü açıldığında açık olan belgelerin bir listesini verir. Çalışmak istediğimiz belgeyi seçerek tıklayabiliriz. Pencere-Yeni Pencere (Window-New Window) komutu verilerek aktif belgeye ait sanal bir pencere oluşturulabilir. Pencere-Tümünü Yerleştir (Window-Arange All) komutu verilerek de aktif durumda olan ve oluşturulan sanal pencerelerin hepsinin ekranda aynı anda görüntülenmesi sağlanabilir. Belgeleri Yazdırmak Microsoft Word’de hazırladığımız belgelerimizi printer (yazıcı)dan çıkartabiliriz. Bir belgeyi yazdırırken Microsoft Word bize bu işlemi daha rahat ve esnek bir şekilde yapabilmemiz için bazı seçenekler sunmuştur. Sayfa Yapısını Ayarlamak Dosya-Sayfa Yapısı (File-Page Setap) menüsü aracılığı ile Microsoft Word’de çalıştığımız belgelerin sayfa yapılarını ayarlayabiliriz. Karşımıza gelen penceredeki seçenekleri kullanarak belgemizin istediğimiz ebatlardaki bir sayfaya çıkmasını sağlayabilir, yazıcıdan çıkacak sayfanın sağ-sol, alt-üst kısımlarında ne kadar boşluk bırakılacağını, belgenin sayfaya yatay mı yoksa dikey mi çıkacağını belirleyebiliriz.

1. Kenar Boşlukları (Margins) sekmesi aracılığı ,ile kağıdın alt-üst-sağ-sol boşluklarının değiştirilmesi, cilt payının ayarlanması ve alt/üst bilgi için ayrılan boşlukların değiştirilmesi ayarlanabilir.

2. Kağıt Boyutu (Paper Size) sekmesi ile ise kağıdın yüksekliği ve genişliği istenildiği gibi ayarlanabilir. Ayrıca kağıdın yatay veya dikey olarak ayarlanması sağlanır.

 

UYGULAMA YERİ

bölümünde düzenleme yapılarak bir noktadan sonra kağıt boyutunun değiştirilmesi sağlanabilir. Baskı Önizleme Dosya-Baskı Önizleme (File-Print Preview) menüsü aracılığı ile verebileceğimiz bu komut ile hazırladığımız belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görebiliriz. Yazdır Dosya-Yazdır (File-Print) menüsü aracılığı ile vereceğimiz bu komut ile hazırladığımız bu belgeyi yazıcıdan çıkartabiliriz Metinleri Seçili Hale Getirmek Microsoft Word’de belge içerisinde herhangi bir metinde düzenleme yapılmak istendiğinde veya silinmek istediğinde o metnin seçili hale getirilmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için Microsoft Word bize birkaç yol sunar. a) Mouse imlecini seçmek istediğimiz metnin başına getirerek sol düğme basılı iken mouse’u hareket ettirmek b) Herhangi bir kelimenin üzerine çift tıklayarak kelime seçimi yapılabilir. c) Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak seçim işlemi yapılabilir. Yine shift tuşu basılı iken Home, End, PageUp, PageDown tuşlarını kullanmak sureti ile daha geniş seçimler yapılabilir. d) ) şekline dönüşmesini Mouse imlecini satırın sol tarafına götürüp ok ( sağladıktan sonra bir kez tıklayarak. Bu şekilde bir satırı seçili hale getirebiliriz. Sol düğmeyi bırakmadan mouse’u aşağı yukarı hareket ettirerek birden fazla satırı seçili hale getirebiliriz. e) Mouse imlecini satırın sol şekline dönüşmesini sağladıktan sonra çift tıklayarak bir tarafına götürüp ok ( paragrafı seçili hale getirebiliriz. Eğer üç kez ardı ardına tıklarsak bütün belge seçili hale gelir. Yine bütün belgeyi seçili hale getirmek için Düzen-Tümünü Seç komutu da verilebilir. f) Alt+Fare Alt tuşuna basılarak fare ile sütün seçilebilir

NOT:Seçili olan metnin seçim işlemini iptal etmek için her hangi bir yerde tek tıklama yapılmalıdır. Kopyalama Belge içerisinde veya farklı bir belgede bulunan, bir metni veya bir nesneyi belge içerisinde bir yere kopyalamak için sırası ile şu adımlar izlenir;

1. İstenilen metin veya nesne seçili hale getirilir.

2. Düzen-Kopyala (Edit-Copy) komutu verilir

3. İmleç belge içerisinde istenilen yere getirilir.

4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir. Taşıma Belge içerisinde veya farklı bir belgede bulunan, bir metni veya bir nesneyi belge içerisinde bir yere taşımak için sırası ile şu adımlar izlenir; 1. İstenilen metin veya nesne seçili hale getirilir.

2. Düzen-Kes (Edit-Cut) komutu verilir

3. İmleç belge içerisinde istenilen yere getirilir.

4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.   

Hata Yapmaktan Korkmayın Microsoft Word’un en güzel özelliklerinde bir tanesi de son yaptığınız işlemleri geri alabilmenizdir. Yanlışlıkla herhangi bir metni değiştirdiğimizde veya sildiğimizde Düzen-Geri Al (Edit-Undo) komutu kullanılarak son yaptığımız işlemleri iptal edilebiliriz. Arama-Değiştirme Yapmak,Belge İçerisinde İstenilen Yere Gitmek Microsoft Word’de hazırlanan belgelerde aranan herhangi bir metnin bulunması için Düzen-Bul (Edit-Find) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazıldıktan sonra Sonrakini Bul(Find Next) düğmesine tıklanılır.  Eğer bulunan metnin farklı bir metin ile değiştirilmesi isteniyorsa Düzen-Değiştir (Edit-Replace) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazılır ve bu metnin yerine geçmesi istenen metnide Yeni Değer (Replace With) kutucuğuna yazdıktan sonra Sonrakini Bul(Find Next) düğmesine tıklanılır. Eğer bulunan metnin değiştirilmesi isteniyorsa Değiştir (Replace) düğmeciğine değiştirmek istemiyorsak Sonrakini Bul(Find Next) düğmesine tıklanılır. Eğer belge içerisinde bulunanların hepsinin değiştirilmesini istiyorsak Tümünü Değiştir (Replace All) düğmeciğine tıklarız., İstenilen bir sayfa yada satıra hızlı bir şekilde ulaşabilmek için Düzen-Git (Edit-Goto) komutu kullanılır.  Ekran Görünümü Değiştirmek Microsoft Word’de Görünüm (View) menüsü kullanarak sayfanın ekran görüntüsü değiştirilebilir. Microsoft Word programında normal, sayfa düzeni ve baskı ön izleme adlı üç görüntü türü en çok kullanılan seçeneklerdir. Bu üç görüntüden baskı önizleme dosya menüsünde bir komut ile işlem görür. Normal (Normal) komutunun görevi aktif olduğunda sayfanın normal görüntüsünü yani boşlukların görüntülenmediği sadece yazıların görüntülendiği alanı göstermesidir. Sayfa Düzeni (Prınt Layout) aktif olduğunda sayfa üzerinde hem boşlukları hem de yazı yazmak için kullanılan bölgenin görüntüsünü gösterir. Cetvel (Ruler) sayfanın ölçülendirilmesinde kullanılan yatay ve dikey cetvelleri göstermek veya gizlemek için kullanılır. Araç Çubukları (Toolbars) menü içinde bulunan komutların yaptıkları işleri basitçe gerçekleştiren küçük butonlardır. Araç çubukları komutu, butonları ve buton gruplarını kendi isteğimize göre düzenlememizi sağlar. Görünüm (View) menüsünde Araç çubukları (Toolbars) komutunu seçtiğimizde buton gruplarının ismi görüntülenir. Buton gruplarından en önemlileri Standart (Standart) ve Biçimlendirme (Formatting) gruplarıdır. Ekran da görünen bir araç  işareti bulunur. Bir araç çubuğu grubunu akrana çubuğunun isminin yanında  getirmek veya ekranda gizlemek için üzerinde tek tıklama yapmak gerekir. Eğer kendi isteğimize göre özel bir araç çubuğu oluşturmak istersek Özelleştir (Customize) seçeneği işaretlenir. Ekrana gelen diyalog kutusunda gerekli işlemler yapılarak özel bir buton grubu oluşturulabilir. Yakınlaştır (Zoom) Microsoft Word sayfaları normalde %100 oranında görüntülenir. Bu oranı %10 ile %500 arasında değiştirmek için Yakınlaştır (Zoom) komutu kullanılır. Üst Bilgi ve Alt Bilgi Eklemek Microsoft Word’e sayfaların altında ve üstünde yer almasını istediğimiz sabit bilgiler eklemek için Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi (View-Header and Footer) komutu verilir.Bu işlem yapıldığında sayfada gerekli olan Üstbilgi (Header) bölümü açılır ve ekrana Üstbilgi ve Altbilgi (Header And Footer) için kullanılan araç çubukları gelir. Gerekli üst bilgi yazıldıktan veya butonlarla işlem yapıldıktan  (Aşağı Ok) tuşuna basılarak Altbilgi (Footer) bölümüne¯sonra klavyeden  geçilir. Burada da gerekli alt bilgi yazıldıktan veya butonlarla işlem yapıldıktan sonra sayfanın normal bölümünde tek tıklama yapılarak yapılan değişiklik aktif hale getirilir. Sayfaları Numaralandırmak  Microsoft Word‘de hazırlanan belgelerdeki sayfalara otomatik sayfa numaraları ekletmek için Ekle-Sayfa-Sayfa Numaraları (Insert-Page Numbers) komutu verilir. Ekrana gelen pencerede Konum (Position) ve Hizalama (Alignment) seçenekleri kullanılarak sayfa numaralarının, sayfanın neresinde çıkacağı belirlenir. Biçim (Format) butonu ile sayfaya eklenecek numaranın biçimi belirlenir.  Simge Eklemek Microsoft Word‘de hazırladığımız belgelere bazen klavye ile çıkartamayacağımız karakter eklemek isteriz. Böyle bir durumda imleci uygun yere getirdikten sonra Ekle-Simge (İnsert-Symbol) komutunu vererek sayfalarımıza simgeler ekleyebiliriz. Bu simgeleri Biçim-Yazıtipi (Format-Font) komutunu kullanarak büyütebilir veya renklendirebiliriz.  Tarih Saat Eklemek Microsoft Word sayfalarımıza otomatik olarak güncelleşen tarih veya saat eklememizi sağlar. Bu sayede belgeyi her açışımızda tarih veya saat güncel görülür. Bu şekilde tarih veya saat eklemek için Ekle-Tarih ve Saat (Insert-Date and Time) komutu verilir. Dipnot Eklemek Microsoft Word kitaplarda olduğu sayfa sonlarına istenilen metinler dipnotlar yani açıklama satırları eklememize izin verir. Bunu yapabilmek için imlecimizi dipnot eklemek istediğimiz kelimenin sonuna getirir ve Ekle-Dipnot (İnsert-Footnote) komutunu veririz. Ekrana gelen pencerede Tamam düğmesine tıklandıktan sonra sayfanın altında dipnot bölümü oluşur. Buraya istenilen bilgi yazıldıktan sonra normal çalışmaya devam edilir. Şekillerle Çalışmak Microsoft Word‘de sayfalarımıza resimler, şekiller veya wordart adı verilen özel yazılar ekleyebiliriz. Bunu yapabilmek içim Ekle-Resim (İnsert-Picture) menüsünden faydalanırız. Bu menü açıldığında karşımıza birkaç seçenek gelir. Resim Eklemek Ekle-Resim-Küçük Resim (İnsert-Picture-Clipart) komutunu verdiğimizde karşımıza Clipart Galeri penceresi gelir bu pencereden istenilen resim seçildikten sonra Insert düğmesine basılır ve sayfada imlecimizin bulunduğu yere seçtiğimiz şekil çıkar. Otamatik Şekil Eklemek Ekle-Resim-Otomatik Şekil(İnsert-Picture-Autoshapes) komutunu verdiğimizde karşımıza bir araç çubuğu gelir. Bu araç çubuğundan istenilen şekil seçildikten sonra mouse imleci + işaretine dönüşür ve sayfada mouse‘un sol düğmesine basarak bu şekli istediğimizi yere yerleştirebiliriz. Böylece sayfamıza otomatik şekilleri eklemiş oluruz. Eklenen otomatik şekilleri biçimlendirmek rengini değiştirmek, gölge vermek için Çizim (Draw) araç çubuğundan faydalanabiliriz.  WordArt Eklemek Ekle-Resim-Wordart(İnsert-Picture-Wordart) komutunu verdiğimizde karşımıza Wordart Galeri penceresi gelir. Bu pencereden istenilen Wordart seçilerek Tamam düğmesine tıklanır. Bir sonraki ekrana istenilen metin yazılır ve yine Tamam düğmesine tıklanır. Bu şekilde sayfamıza Wordart eklenmiş olur. Wordart‘ları düzenlemek için WordArt araç çubuğundan faydalanılır. Grafik Eklemek Ekle-Resim-Grafik(İnsert-Picture-Graphic) komutunu verdiğimizde karşımıza içerisinde veriler bulunan bir Excel sayfası gelir. Bu sayfaya oluşturmak istediğimiz grafiğe ait verileri girdikten sonra sayfada boş bir alana tıklayarak grafiği etkin hale getirebiliriz. Sayfada bulunan grafik nesnesi seçili iken Menü çubuğuna Grafik (Chart) ve Veri (Data) adında iki menü ilave edilir. Bu menüler kullanılarak grafikle ilgili düzenlemeler yapılabilir. Sayfalara eklenen nesneleri düzenlemek, taşımak, boyutlarını değiştirmek veya silmek için ilk etapta nesneyi aktif hale getirmeliyiz. Bir nesneyi aktif hale getirmek için üzerine bir kez tıklamamız yeterlidir. Nesneyi aktif hale getirdikten sonra “delete” tuşuna basarak nesneyi silebiliriz.  Metinleri Biçimlendirmek Microsoft Word gibi gelişmiş kelime işlemciler bize metinleri biçimlendirme konusunda birçok seçenek sunar. Bu sayede hazırladığımız belgeler daha hoş bir görünüme sahip olurlar.  Biçim-Yazıtipi (Format-Font) komutunu vererek karşımıza gelen pencereden istediğimiz yazıtipi, biçemini, boyutu ve rengini belirleyerek varsayılan yazıtipi ayarlarını değiştirebiliriz. Ayrıca bu penceredeki seçenekleri kullanarak yazıların altını çizgili yapabilir istediğimiz yazıları altsimge veya üstsimge olarak belirleyebiliriz. Eğer istersek karakterler arası bırakılacak boşluk miktarı ayarlayabiliriz. Biçim-Paragraf komutunu vererek satırlar arasında bırakılabilecek boşluk miktarlarını ayarlayabiliriz. Biçim-Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Format-Borders and Shading) komutu aracılığı ile sayfamızda bulunan herhangi bir metni çerçeve içerisine alabilir veya sayfanın etrafına çerçeve çizdirebiliriz. Karşımıza gelen pencerede Kenarlıklar (Borders) sekmesi aracılığı ile seçili olan metnin, Sayfa Kenarlığı (Page Bordres) sekmesi ile de sayfanın çerçeveleri belirlenebilir. Gölgelendirme (Shading) sekmesi kullanılarak ise çizilen çerçevenin içerisine renk ve düzen verilebilir. Biçim-Büyük Küçük Harf Eşleştir komutu aracılığı ile sayfamızda seçili olan metinleri otomatik olarak büyük harfe, küçük harfe veya cümle düzenine çevirebiliriz. Madde İmlerini kullanmak Bazen sayfalarımıza maddeler halinde seçenekler ekleriz. Her seçeneğin başına bir rakam veya bir simge yerleştiririz. Microsoft Word’de bu işi otomatik olarak yapabilmemiz için bir seçenek vardır. Biçim Madde İmleri ve Numaralandırma ( Format-Bullets and Numbering) komutunu vererek karşımıza gelen pencereden istediğimiz madde imini seçebiliriz. Böylece sayfalarımıza ekleyeceğimiz seçenekleri otomatik olarak numaralandırabiliriz. Gazetelerdeki Gibi Sayfaları Oluşturmak  Gazetelerde dergilerde olduğu gibi Microsoft Word’de de sayfalarımızı sütunlara ayırabiliriz. Biçim-Sütunlar (Format-Columns) komutu verilerek sayfamızı istediğimiz sayıda sütuna ayırabiliriz. Eğer istersek sütunlar arasına çizgiler koyabilir sütun genişliklerini ayarlayabiliriz. Yine bu pencerede uygula adlı kısımda sütunun tüm belgeye mi yoksa imlecin olduğu noktadan sonraya mı uygulanacağı belirlenebilir. Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra cetvele dikkat edersek oluşturduğumuz sütun oranında cetvelin bölündüğünü görebiliriz. Gazetelerde, kitaplarda, dergilerde bazı paragrafların ilk harflerini diğerlerine oranla daha büyük yazarlar. Microsoft Word’de de bu olayı gerçekleştirmek için imleci ilk harfini büyütmek istediğimiz paragrafa getiririz. Biçim-Başlangıcı Büyüt (Format-Drop Cap) komutunu veririz. Karşımıza gelen pencereden gerekli seçenekleri seçtikten sonra tamam düğmesine basarak ilk harfi büyütmüş oluruz. Biçemleri Kullanmak Biçemler Microsoft Word’un sunduğu kolaylıklardan biridir. Biçemler kullanılarak belge içerisindeki metinler, başlıklar otomatik olarak biçimlendirilebilir. Herhangi bir paragrafa veya başlığa biçem özelliğini atayabilmek için imleci o satıra getirilir, Biçim-Biçem (Format-Stil) komutu verilerek gelen pencereden istenilen biçem seçilir. Bu sayede o satıra seçmiş olduğumuz biçem özelliği verilmiş olur. İleriki tarihlerde bir değişiklik yapmak istediğimizde tek tek her yerde bu değişikliği yapmak yerine Biçim-Biçem (Format-Stil) komutu verilerek gelen pencereden biçem özelliklerini değiştirdiğimizde o biçeme sahip bütün metinler değişirler. Tablolarla Çalışmak Microsoft Word’de tıpkı Microsoft Excel’de olduğu gibi tablolar oluşturulabilir. Bir Microsoft Word sayfasında tablo oluşturabilmek için imleci uygun yere getirdikten sonra Tablo-Tablo Ekle (Table-İnsert Table) komutu verilir. Bu komut verildikten sonra gelen pencerede istenilen sütun ve satır sayıları girilir ve Tamam düğmesine basılır. Bu sayede imlecin bulunduğu yere bir tablo ekletmiş oluruz. Tablo üzerinde ileriye doğru hareket edebilmek için klavyeden Tab tuşu kullanılır. Bir önceki hücreye dönmek için veya geriye doğru gitmek Shift ve Tab tuşlarına aynı anda basılır. Eğer istenirse mouse ile istenilen hücreye tıklanılarak o hücre seçili hale getirilebilir.  Hücreleri Seçmek Bir tabloda hücreleri biçimlendirmek, silmek eklemek için öncelikle hücrelerin seçili hale getirilmesi gerekir. Hücreleri seçmek için şu yöntemler kullanılabilir;

1. Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak veya mouse ile herhangi bir bir hücrenin üzerine tıklayıp mouse hareket ettirerek hücre seçimi yapılabilir.

2. Mouse satırın sağ tarafına getirilip bir ok şekline dönüştüğünde tek tıklama ile veya herhangi bir hü

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !